Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента – НР, РЗ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “Львiвметал”
2. Код за ЄДРПОУ 01882373
3. Місцезнаходження 79034, м. Львiв, вулиця Навроцького, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (0332) 44 21 35 –
5. Електронна поштова адреса info@lvivmetal.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  1. Текст повідомлення
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями не володiє
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями не володiє.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями не володiє.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями не володiє.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями не володiє.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 4 роки. Акцiями не володiє.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 4 роки. Акцiями не володiє.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 4 роки. Акцiями не володiє.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2016р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду термiном на 3 роки. Мiсце працi за останнi 5 рокiв:Директор ТОВ «Укртранс-Житомир» з 20 вересня 2011 року – по 20 травня 2015 року; Заступник директора пiдприємства ТзОВ «АВ метал груп» з 01 жовтня 2015 року. Володiє акцiями у статуному капiталi в розмiрi 79,652544%.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на посаду термiном на 3 роки. Акцiями не володiє. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Комерцiйний директор ПАТ «Iвано-Франкiвсьголовпостач» з 23 лютого 2007 року – по 26 листопада 2013 року; Керiвник регiонального структурного пiдроздiлу Iвано-Франкiвського регiону ТзОВ «АВ метал груп» з 08 сiчня 2014 року – по 22 вересня 2015 року; Заступник керiвника пiдроздiлу фiлiальної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 22 вересня 2015 року. Є представником акцiонера Гiльдiна Олега Iгоровича.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на посаду термiном на 3 роки. Акцiями не володiє. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Менеджер ТзОВ «Метал Холдинг Львiв» з 09 квiтня 2005 року – по 02 квiтня 2013 року; Начальник вiддiлу продажу Львiвського регiону ТзОВ «АВ метал груп» з 04 квiтня 2013 року – по 02 грудня 2013 року; Начальник вiддiлу збуту Львiвського регiону ТзОВ «АВ метал груп» з 17 березня 2014 року – по 09 грудня 2014 року;Начальник вiддiлу збуту Львiвського регiону ТзОВ «АВ метал груп» з 12 березня 2016 року. Є представником акцiонера Гiльдiна Олега Iгоровича.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на посаду термiном на 3 роки. Акцiями не володiє. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Начальник юридичного вiддiлу ТзОВ «АВ метал груп». Є представником акцiонера Гiльдiна Олега Iгоровича.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на посаду термiном на 3 роки. Акцiями не володiє. Мiсце працi за останнi 5 рокiв:Начальник вiддiлу розвитку роздрiбної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 01 березня 2012 року – по 07 травня 2013 року; Керiвник пiдроздiлу розвитку роздрiбної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 07 травня 2013 року.Є представником акцiонера Гiльдiна Олега Iгоровича.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на посаду термiном на 5 рокiв. Акцiями не володiє. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Заступник керiвника пiдроздiлу чорного металу з питань регiонального розвитку ТзОВ «АВ метал груп» з 01 березня 2010 року – по 07 травня 2013 року; Керiвник пiдроздiлу розвитку фiлiальної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 07 травня 2013 року – по 12 грудня 2013 року; Керiвник пiдроздiу розвитку фiлiальної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 08 липня 2014 року – по 04 грудня 2014 року; Керiвник пiдроздiлу розвитку фiлiальної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 03 лютого 2015 року по даний час.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на посаду термiном на 5 рокiв. Акцiями не володiє. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Головний державний податковий ревiзор-iнспектор сектору податкового контролю вiддiлу податкового супроводження пiдприємств металургiйної галузi СДПI по роботi з великими платниками податкiв у м. Днiпропетровську ДПI з 22 березня 2012 року – по 04 березня 2013 року;Головний державний податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу податкового контролю управлiння податкового супроводження пiдприємств металургiйної галузi СДПI по роботi з великими платниками податкiв у м. Днiпропетровську ДПI з 04 березня 2013 року – по 27 червня 2013 року; Головний державний податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу податкового аудиту та податкового супроводження пiдприємств металургiйної галузi СДПI з обслуговування великих платникiв у м. Днiпропетровську Мiжрегiонального головного управлiння Мiндоходiв з 27 червня 2013 року – по 16 серпня 2013 року; Начальник вiддiлу проведення перевiрок вiдшкодування ПДВ управлiння податкового супроводження пiдприємств металургiйної галузi СДПI з обслуговування великих платникiв у м. Днiпропетровську Мiжрегiонального головного управлiння Мiндоходiв з 16 серпня 2013 року – по 08 травня 2015 року; Бухгалтер ТзОВ «АВ метал груп» з 02 червня 2015 року – по 02 березня 2016 року; Заступник головного бухгалтера ТзОВ «АВ метал груп» з 02 березня 2016 року по даний час.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на посаду термiном на 5 рокiв. Акцiями не володiє. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: ПАТ «Львiвметал» – головний бухгалтер з02.2011р. по даний час.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Дяк Iгор Григорович
Виконуючий обов’язки Генерального директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.04.2017
(дата)

               

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *