Збори акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Львівметал», а саме на 26 квітня 2021 року

Проведення загальних зборів акціонерів у 2021 році

Протокол №2, позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Львівметал”

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15 липня 2019 року

Проведення позачергових загальних зборів акціонерів 19 липня 2019 року

Проведення загальних зборів акціонерів у 2019 році

Інформація про збори 17.09.2018 року

Проведення позачергових загальних зборів акціонерів 17.09.2018 р.

Повідомлення про особливу інформацію (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента