Протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

ПРОТОКОЛ №1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ» (надалі – «Товариство»)         м. Львів ...

Протокол №2, позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Львівметал”

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 22.07.2019 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 1/22/07 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15 липня 2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у...

Проведення позачергових загальних зборів акціонерів 19 липня 2019 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ» (місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1) Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,...