Протокол про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПрАТ “Львівметал” 18-04-2024

Протокол лічильної комісії.zip              Протокол ДЗЗ 2024.zip   Протокол ДЗЗ 2024.pdf         Протокол лічильної комісії.pdf        

Особлива інформація

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_18_04_2024 (1).pdf   Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Львівметал»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (ідентифікаційний код юридичної особи – 01882373, надалі –...

БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 12 (дванадцятого) квітня 2024 року

Бюлетень для кумулятивного голосування ДЗЗА 12 04 2024.pdf           Бюлетень для кумулятивного голосування ДЗЗА 12 04 2024.docx  ...

БЮЛЕТЕНЬ для голосування 12-04-2024

БЮЛЕТЕНЬ для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Бюлетень для...