Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Львівметал», а саме на 26 квітня 2021 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у...

Річна інформація емітента цінних паперів ПрАТ “Львівметал” за 2020 рік

https://1drv.ms/u/s!Ars5wsuKJm9dzTZDNsjKLbqaRK7A                                                                                   https://1drv.ms/u/s!Ars5wsuKJm9dzTjZr8pDYd_mpjo6 https://1drv.ms/u/s!Ars5wsuKJm9dzTmPcq1S97-Unkd7 https://1drv.ms/w/s!Ars5wsuKJm9dzH9fwo-lAyN-00Zy     Додаток 38                                                                                                                               до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави...