Posts by admin

Протокол Лічільної Комісії за 25.04.2014

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівметал» м. Львів   25 квітня 2014 року...

Річний звіт ПАТ «Львівметал» за 2013 рік

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)          ...

Про скликання акціонерних зборів у 2014 році

Публічне акціонерне товариство «Львівметал» Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2014 року об 11 год....

Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства “Львівметал”

СТАТУТ Публічного акціонерного товариства “Львівметал”

Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Львівметал”

Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства “Львівметал”

ВИПИСКА ПАТ “Львівметал”