Posts by admin

Інформація про збори 24.04.2018 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у...

Проведення загальних зборів акціонерів у 2018 році

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ» (місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1) Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які...

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному...

Проведення позачергових загальних зборів акціонерів 26.06.2017 року

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР! Приватне акціонерне товариство «Львівметал» (місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1) надалі також Товариство, повідомляє про...

Протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Львівметал”

ВИПИСКА ЄДР ПрАТ “Львівметал”

ВИПИСКА ЄДР ПрАТ “Львівметал”

  ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЬВІВМЕТАЛ” Ідентифікаційний код юридичної...

Статут ПрАТ “Львівметал” (нова редакція) 2017 рік

Вид особливої інформації про емітента – про зміну типу акціонерного товариства

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Львiвметал” 2. Код за ЄДРПОУ 01882373 3. Місцезнаходження 79034, мiсто Львiв, Навроцького, будинок...

Підсумки голосування на черговий загальних зборах 21.04.2017р.

Протокол_ЛК_1 Протокол_ЛК_2 Протокол_ЛК_3 Протокол_ЛК_4 Протокол_ЛК_5

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента – значні правочини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному...