Про скликання акціонерних зборів у 2014 році

Публічне акціонерне товариство «Львівметал»

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2014 року об
11 год. 00 хв. за адресою: Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1, в приміщенні адмінкорпусу ПАТ «Львівметал»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про обрання голови та секретаря зборів.
  2. Про обрання лічильної комісії.
  3. Про затвердження регламенту роботи зборів.
  4. Звіт виконуючого обов’язки Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства.
  5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
  6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2013 рік.
  7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
  8. Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2014 році.
  9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
  10. Про  попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься 25 квітня 2014 року за місцем проведення зборів з 10 год. 00 хв.  та закінчиться 10 год. 50 хв. Для реєстрації акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам – належним чином оформлене доручення.

З документами, що стосуються порядку денного загальних зборів, можна ознайомитися в робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. за адресою: м.Львів, вул. Навроцького, 1 в приміщенні адмінкорпусу  ПАТ «Львівметал».

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 21 квітня 2014 року.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період (Звітний/Попередній)

Усього активів

19393

23346

Основні засоби

18559

18647

Довгострокові фінансові інвестиції

2

2

Запаси

210

1507

Сумарна дебіторська заборгованість

614

2848

Грошові кошти та їх еквіваленти

8

42

Нерозподілений прибуток

14851

14286

Власний капітал

2

2

Забезпечення майбутніх витрат

127

125

Статутний капітал

2279

2279

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

2134

6654

Чистий прибуток (збиток)

565

(997)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

9117720

9117720

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

27

46

В.о.Генерального директора ПАТ«Львівметал»                                     Дяк І.Г.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.