Протокол Лічільної Комісії за 25.04.2014

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Львівметал»

м. Львів   25 квітня 2014 року

 

Підрахунок голосів на чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівметал» ведеться лічильною комісією в наступному складі:

1. Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.

2. Член лічильної комісії – Семенистий Д.В.

3. Член лічильної комісії – Дідух Є.Є.

 

Питання порядку денного:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Підгайну Надійку Йосифівну, обрати секретарем зборів Турчина Володимира Валерійовича.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.

Видано бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 78,94% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» –  7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Обрати Головою зборів Підгайну Надійку Йосифівну, обрати секретарем зборів Турчина Володимира Валерійовича.

2. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: 1) голова комісії – Назаренко В.О. 2) член комісії – Семенистий Д.В.  3) член комісії – Дідух Є.Є.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.

Видано бюлетенів на 7 197 359  голосів, що складає 78,94 %  від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» –  7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: 1) голова комісії – Назаренко В.О. 2) член комісії – Семенистий Д.В.  3) член комісії – Дідух Є.Є.

3. Про затвердження регламенту роботи зборів.

Проект рішення: затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.

Видано бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 78,94 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» –  7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення: затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

4. Звіт Виконуючого обов’язки Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2013 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2013р. визнати задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

Видано бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 78,94 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» –  7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:  Затвердити звіт Виконуючого обов’язки Генерального директора про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2013 рік. Роботу Виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства у 2013р. визнати задовільною.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013р. Роботу Наглядової ради у 2013р. визнати задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.

Видано бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 78,94 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» –  7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013р. Роботу Наглядової ради у 2013р. визнати задовільною.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2012 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013р. визнати задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.

Видано бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 78,94 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» –  7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:  Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та річний звіт Товариства за 2013 рік . Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013р. визнати задовільною.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

Проект рішення: Прибуток  в розмірі 565,00  тис.грн. скерувати на розвиток Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.

Видано бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 78,94 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» –  7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:  Прибуток  в розмірі 565,00  тис.грн. скерувати на розвиток Товариства.

8.Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2014 році.

Проект рішення: Основним напрямом діяльності Товариства у 2014 році визначити здачу в оренду власного майна.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.

Видано бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 78,94 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» –  7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:  Основним напрямом діяльності Товариства у 2014 році визначити здачу в оренду власного майна.

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Львівметал» та затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення :

– Внести зміни та доповнення до Статуту товариства та затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Львівметал» в новій редакції.

– Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Львівметал» та вчинення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін та доповнень до Статуту  Публічного акціонерного товариства «Львівметал» (нової редакції) у всіх необхідних державних органах.

– У зв’язку з прийняттям змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, провести його державну реєстрацiю у встановленому законом порядку.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №9.

Видано бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 78,94% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» –  7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Рішення не прийнято.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності.

Проект рішення : Попередньо схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік – до 25 квітня 2015 року таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотек (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числі додаткових договорів/договорів про зміну вищевказаних договорів, на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) млн. грн. включно.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №10.

Видано бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 78,94 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» –  7 197 359 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік – до 25 квітня 2015 року таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотек (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числі додаткових договорів/договорів про зміну вищевказаних договорів,  на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) млн. грн. включно.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії      __________________ (Назаренко В.О.)

 

Член лічильної комісії          __________________ (Семенистий Д.В.)

 

Член лічильної комісії          __________________ (Дідух Є.Є.)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.