Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обов’язки генерального директора Дяк Iгор Григорович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05.05.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Львiвметал”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79034, м. Львiв, вулиця Навроцького,1
4. Код за ЄДРПОУ
01882373
5. Міжміський код та телефон, факс
03224403 0322440330
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Мiрецький Владислав Iллiч АС 615882
21.12.1999 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2016р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з роки.
29.04.2016 припинено повноваження Голова наглядової ради Мiрецький Iлля Борисович АС 006686
29.03.1996 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi
78.9089700
Зміст інформації:
Припинено повноваження. Рiшення прийнятозагальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2016р.)Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з роки.
29.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Турчин Володимир Валерiйович АС 098798
12.07.1996 Ковельським МРВ УМВС України
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2016р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з роки.
29.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Саковська Свiтлана Леонтiївна АС 006782
02.04.1996 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження. Рiшення прийнятозагальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2016р.)Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з роки.
29.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Оришко Юрiй Олегович АС 727821
20.02.2001 Локачинським РВ УМВС України у Волинськiй областi
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2016р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з роки.
29.04.2016 обрано Голова Наглядової ради Мiрецький Iлля Борисович АС 006686
29.03.1996 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi
78.908970
Зміст інформації:
Обрано на посаду стороком на 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2016р.)Непогашеної судимостi за корислив та посадовi злочини не має. Попереднi посади за останнi 5 рокiв – генеральний директор ПАТ “ВГП”. Освiта – вища, Московський iнститут народного господарства.
29.04.2016 обрано Член наглядової ради Турчин Володимир Валерiйович АС 098798
12.07.1996 Ковельським МР УМВС України
0
Зміст інформації:
Обрано на посаду стороком на 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2016р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: В.о. директора ТОВ Торгова група “Захiдсталь”, начальник вiддiлу торгiвлi ПАТ “Iвано-Франкiвськголовпостач”. Освiта вища, Луцький державний унiверситет
29.04.2016 обрано Член наглядової ради Мiрецький Владислав Iллiч АС 615882
21.12.1999 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi
0
Зміст інформації:
Обрано на посаду строком на 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2016р.)Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади за останнi 5 рокiв ЗАТ “КПМГ Аудит” – аудитор, ПАТ “ВГП”. Освiта- вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Шевченка
29.04.2016 обрано Член Наглядової ради Саковська Свiтлана Леонтiївна АС 006782
02.04.1996 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi
0
Зміст інформації:
Обрано на посаду строком на 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2016р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади за останнi 5 рокiв ПАТ “ВГП” – фiнансовий директор. Освiта – вища, Київський торгово-економiчний iнститут.
29.04.2016 обрано Член Наглядової ради Оришко Юрiй Олегович АС 727821
20.02.2001 Локачинським РВ УМВС України у Волинськiй областi
0
Зміст інформації:
Обрано на посаду строком на 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2016р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади за останнi 5 рокiв:ПАТ “ВГП” – начальник вiддiлу торгiвлi, приватний пiдприємець. Освiта – вища, Львiвська комерцiйна академiя.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.