Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “Львiвметал”
2. Код за ЄДРПОУ 01882373
3. Місцезнаходження 79034, м. Львiв, вул. Навроцького, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 032 244 21 35 032 244 03 30
5. Електронна поштова адреса [email protected]
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://lvivmetal.com/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
  1. Текст повідомлення
Гiльдiн Олег Iгорович придбав контрольний пакет акцiй Публiчного акцiонерного товариства “Львiвметал” в кiлькостi 7262496 (Сiм мiльйонiв двiстi шiстдесят двi тисячi чотириста дев’яносто шiсть) штук простих iменних акцiй- голосуючих акцiй, що становить 79,652544% статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства “Львiвметал”.До моменту придбання Гiльдiн Олег Iгорович не володiв акцiями Публiчного акцiонерного товариства “Львiвметал”.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Дяк Iгор Григорович
Виконуючий обов’язки генерального директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.10.2016
(дата)

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.