Проведення загальних зборів акціонерів у 2018 році

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1, адмінкорпус.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів розпочнеться о 10 год. 00 хв.  та закінчиться 10 год. 50 хв.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 18 квітня 2018 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: «1.1. Обрати членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства в такому складі:

 • голова комісії Назаренко Вадим Олегович,
 • член комісії Бойчук Юрій Григорович,
 • член комісії Паранчук Марія Євгенівна.

  1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.»

 1. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та Секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: «2.1. Обрати Головою загальних зборів – Підгайну Надійку Йосифівну, Секретарем загальних зборів  – Пеприк Любов Василівну

 2.2. Надати Голові та Секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження на підписання Протоколу  чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»

 1. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: «Визначити Регламент загальних зборів, надавши доповідачеві з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з доповідачів – до 3 хвилин.»

 1. Розгляд звіту виконуючого обов’язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства.

Проект рішення: «Затвердити звіт виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році.»

 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: «Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2017 р.»

 1. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.»

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р.»

 1. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2017 році.

Проект рішення: «Збитки Товариства, що виникли у 2017 році, перенести на наступний звітний період та покрити за рахунок прибутку, який планується отримати в 2018 році.»

 1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

«9.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані зі приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції.

9.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

9.3. Доручити уповноваженій особі Товариства Підгайній Надійці Йосифівній здійснити всі дії, пов’язані з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією нової редакції Статуту, та здійснити інші необхідні дії, пов’язані з виконанням рішень цих зборів, у порядку та терміни відповідно до чинного законодавства.

 1. Про припинення дії чинної редакції Положень Товариства.

Проект рішення:

«У зв’язку з прийняттям рішення про приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, прийняти рішення про припинення дії чинної редакції Положень Приватного акціонерного товариства «Львівметал».

 1. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» Приватного акціонерного товариства «Львівметал».

Проект рішення:

«У зв’язку з прийняттям рішення про приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердити Положення: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» Приватного акціонерного товариства «Львівметал».

 1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

Проект рішення:

«Попередньо схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік – до 30 квітня 2019 року таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотек (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числі додаткових договорів/договорів про зміну вищевказаних договорів, на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) млн. гривень включно кожний.

Загальна кількість акціонерів:  480 (Чотириста вісімдесят) осіб, що володіють  9 117 720 (Дев’ять мільйонів сто сімнадцять тисяч сімсот двадцять) штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень, 25 копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 7 273 729  (Сім мільйонів двісті сімдесят три тисячі сімсот двадцять дев’ять) голосів.

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Загальних зборах акціонерів  (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборів акціонерів Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на  Загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного  Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на  Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на  Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.

                  Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою http://lvivmetal.com/.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Львів, вул. Навроцького, 1) у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є виконуючий обов’язки Генерального директора Дяк Ігор Григорович, контактний тел. (032) 244-21-35.

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Львівметал»

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.