Повідомлення про особливу інформацію (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор Дяк Iгор Григорович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.05.2018
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Львiвметал”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79034, мiст Львiв, вулиця Навроцького, 1
4. Код за ЄДРПОУ
01882373
5. Міжміський код та телефон, факс
032 244 21 35
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.05.2018 припинено повноваження Виконуючий обов’язки Генерального директора Дяк Iгор Григорович 000326648
09.02.2017 4610
0
Зміст інформації:
Звiльнено вiд виконання обов’язків “Виконуючого обовязки Генерального директора” Наглядовою Радою Товариства, протокол №3 вiд 23 травня 2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 05 сiчня 2013 року по 23 травня 2018 року.
23.05.2018 обрано Генеральний директор Дяк Iгор Григрович 000326648
09.02.2017 4610
0
Зміст інформації:
Обрано (призначено) на посаду Генерального директора – безстроково. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства протокол №3 вiд 23.05.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади за останнi 5 рокiв – виконуючий обов’язки генерального директора ПрАТ” Львiвметал”.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.