Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на

річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(надалі – «Товариство»)

        м. Львів                                                                                              «22» квітня 2019 року

 

Дата проведення голосування: «22» квітня 2019 р.

 

Склад Тимчасової лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Назаренко В.О.;

Член Тимчасової лічильної комісії  –  Паранчук М.Є

Член Тимчасової лічильної комісії  –  Бойчук Ю.Г.

Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.

Голосування на Зборах з питань  порядку денного №1-16, проводиться з використанням бюлетенів для голосування  за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія.

 

Винесене на голосування питання1 порядку денного: «Обрання членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.»

 

Вирішили:

«1.1. Обрати членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства в такому складі:

  • голова комісії Назаренко Вадим Олегович;
  • член комісії Бойчук Юрій Григорович;
  • член комісії Паранчук Марія Євгенівна.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.»

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 7 262 496  голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
  Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Голова Тимчасової лічильної комісії  ___________________________ Назаренко В.О.

 

Член Тимчасової лічильної комісії     ___________________________ Бойчук Ю.Г.

 

Член Тимчасової лічильної комісії     ___________________________ Паранчук М.Є.

 

Голова лічильної комісії  ___________________________ Назаренко В.О.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Бойчук Ю.Г.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Паранчук М.Є.

 

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на

річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(надалі – «Товариство»)

        м. Львів                                                                                              «22» квітня 2019 року

 

Дата проведення голосування: «22» квітня 2019 р.

 

Склад Лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Назаренко В.О.;

Член Тимчасової лічильної комісії  –  Паранчук М.Є

Член Тимчасової лічильної комісії  –  Бойчук Ю.Г.

 

Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.

Голосування на Зборах з питань  порядку денного №1-8, проводиться з використанням бюлетенів для голосування  за принципом одна голосуюча акція – один голос.

 

Винесене на голосування питання2 порядку денного: «Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та Секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу  чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»

 

Вирішили:

«2.1. Обрати Головою загальних зборів – Підгайну Надійку Йосифівну, Секретарем загальних зборів – Пеприк Любов Василівну

2.2. Надати Голові та Секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження на підписання Протоколу  чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»

.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 7 262 496  голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
  Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

 

 

Голова лічильної комісії  ___________________________ Назаренко В.О.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Бойчук Ю.Г.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Паранчук М.Є

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на

річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(надалі – «Товариство»)

        м. Львів                                                                                              «22» квітня 2019 року

 

Дата проведення голосування: «22» квітня 2019 р.

 

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;

Член лічильної комісії  –  Паранчук М.Є

Член лічильної комісії  –  Бойчук Ю.Г.

 

Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.

Голосування на Зборах з питань  порядку денного №1-8, проводиться з використанням бюлетенів для голосування  за принципом одна голосуюча акція – один голос.

 

Винесене на голосування питання3 порядку денного: «Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства

 

Вирішили:

Визначити Регламент річних загальних зборів, надавши доповідачеві з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з доповідачів – до 3 хвилин.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 7 262 496  голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
  Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

 

 

Голова лічильної комісії  ___________________________ Назаренко В.О.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Бойчук Ю.Г.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Паранчук М.Є

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на

річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(надалі – «Товариство»)

        м. Львів                                                                                              «22» квітня 2019 року

 

Дата проведення голосування: «22» квітня 2019 р.

 

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;

Член лічильної комісії  –  Паранчук М.Є

Член лічильної комісії  –  Бойчук Ю.Г.

 

Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.

Голосування на Зборах з питань  порядку денного №1-8, проводиться з використанням бюлетенів для голосування  за принципом одна голосуюча акція – один голос.

 

Винесене на голосування питання № 4 порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 7 262 496  голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
  Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

 

 

Голова лічильної комісії  ___________________________ Назаренко В.О.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Бойчук Ю.Г.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Паранчук М.Є

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування на

річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(надалі – «Товариство»)

        м. Львів                                                                                              «22» квітня 2019 року

 

Дата проведення голосування: «22» квітня 2019 р.

 

 

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;

Член лічильної комісії  –  Паранчук М.Є

Член лічильної комісії  –  Бойчук Ю.Г.

 

Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.

Голосування на Зборах з питань  порядку денного №1-8, проводиться з використанням бюлетенів для голосування  за принципом одна голосуюча акція – один голос.

 

Винесене на голосування питання5 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

 

Вирішили:

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2018 р.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 7 262 496  голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
  Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

 

 

Голова лічильної комісії  ___________________________ Назаренко В.О.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Бойчук Ю.Г.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Паранчук М.Є

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування на

річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(надалі – «Товариство»)

        м. Львів                                                                                              «22» квітня 2019 року

 

Дата проведення голосування: «22» квітня 2019 р.

 

 

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;

Член лічильної комісії  –  Паранчук М.Є

Член лічильної комісії  –  Бойчук Ю.Г.

 

Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.

Голосування на Зборах з питань  порядку денного №1-8, проводиться з використанням бюлетенів для голосування  за принципом одна голосуюча акція – один голос.

 

 

Винесене на голосування питання № 6 порядку денного: «Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.»

 

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 7 262 496  голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
  Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

 

 

Голова лічильної комісії  ___________________________ Назаренко В.О.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Бойчук Ю.Г.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Паранчук М.Є

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування на

річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(надалі – «Товариство»)

        м. Львів                                                                                              «22» квітня 2019 року

 

Дата проведення голосування: «22» квітня 2019 р.

 

 

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;

Член лічильної комісії  –  Паранчук М.Є

Член лічильної комісії  –  Бойчук Ю.Г.

 

Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.

Голосування на Зборах з питань  порядку денного №1-8, проводиться з використанням бюлетенів для голосування  за принципом одна голосуюча акція – один голос.

 

Винесене на голосування питання7 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

 

 

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 7 262 496  голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
  Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

 

 

Голова лічильної комісії  ___________________________ Назаренко В.О.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Бойчук Ю.Г.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Паранчук М.Є

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №8

про підсумки голосування на

річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(надалі – «Товариство»)

        м. Львів                                                                                              «22» квітня 2019 року

 

Дата проведення голосування: «22» квітня 2019 р.

 

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Назаренко В.О.;

Член лічильної комісії  –  Паранчук М.Є

Член лічильної комісії  –  Бойчук Ю.Г.

 

Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.

Голосування на Зборах з питань  порядку денного №1-8, проводиться з використанням бюлетенів для голосування  за принципом одна голосуюча акція – один голос.

 

Винесене на голосування питання8 порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році.»

 

Вирішили:

Прибуток Товариства в сумі 169,0 грн. скерувати на розвиток Товариства.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 7 262 496  голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
  Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

 

 

Голова лічильної комісії  ___________________________ Назаренко В.О.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Бойчук Ю.Г.

 

Член лічильної комісії     ___________________________ Паранчук М.Є

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.