Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

Дяк І.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство “Львівметал”

2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

79028, Львівська обл., м. Львів, вул. Навроцького, 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01882373

5. Міжміський код та телефон, факс:

096 423 61 62, –

6. Адреса електронної пошти:

[email protected]

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

05.09.2023

звільнено

Головний бухгалтер

Пеприк Любов Василівна

0

Зміст інформації:

Генеральним директором Товариства 05.09.2023 р. прийнято рішення звільнити головного бухгалтера Пеприк Любов Василівну. Підстава такого рішення: рішення Генерального директора (Наказ №7-К/дт від 05.09.2023 р.). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді головного бухгалтера з 22.02.2011 р.

05.09.2023

призначено

Головний бухгалтер

Рибакова Ольга Борисівна

0

Зміст інформації:

Генеральним директором Товариства 05.09.2023 р. прийнято рішення прийняти головним бухгалтером Рибакову Ольгу Борисівну з 06.09.2023 р. Підстава такого рішення: рішення Генерального директора (Наказ №8-К/дт від 05.09.2023 р.). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано (призначено): безстроково. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: бухгалтер, головний бухгалтер.

01882373_05.09.2023.doc.p7s      Report (2)_05-09-2023.xml.p7s

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.