ПрАТ "Львівметал"

ПрАТ "Львівметал"

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15 липня 2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у...

Проведення позачергових загальних зборів акціонерів 19 липня 2019 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ» (місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1) Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,...

Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

ПРОТОКОЛ №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ» (надалі – «Товариство»)         м. Львів             ...

Річний звіт емітента ПрАТ “Львівметал” за 2018 рік

                                                                                                 Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)                                                                                              ...

Проведення загальних зборів акціонерів у 2019 році

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ» (місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1) Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які...

Протоколи про підсумки голосування на позачергових 17.09.2018р.

Інформація про збори 17.09.2018 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у...

Проведення позачергових загальних зборів акціонерів 17.09.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ» (місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1) Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,...

Положення про ревізійну комісію

Положення про Наглядову раду