ПрАТ "Львівметал"

ПрАТ "Львівметал"

Проведення загальних зборів акціонерів у 2019 році

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ» (місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1) Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які...

Протоколи про підсумки голосування на позачергових 17.09.2018р.

Інформація про збори 17.09.2018 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у...

Проведення позачергових загальних зборів акціонерів 17.09.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ» (місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1) Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,...

Положення про ревізійну комісію

Положення про Наглядову раду

Положення про Виконавчий орган

Статут ПрАТ “Львівметал” (нова редакція) 2018 рік

ВИПИСКА ЄДР ПрАТ “Львівметал”

Повідомлення про особливу інформацію (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації...