ПрАТ "Львівметал"

ПрАТ "Львівметал"
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

                                                                                              Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)                                                                                              ...

Проведення загальних зборів акціонерів у 2016 році

Проведення загальних зборів акціонерів у 2016 році

Публічне акціонерне товариство «Львівметал» (місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1)   Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів,...

Про скликання акціонерних зборів у 2015 році

Про скликання акціонерних зборів у 2015 році

Протокол №1 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Львівметал”

Протокол Лічільної Комісії за 25.04.2014

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівметал» м. Львів   25 квітня 2014 року...

Річний звіт ПАТ «Львівметал» за 2013 рік

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)          ...

Про скликання акціонерних зборів у 2014 році

Публічне акціонерне товариство «Львівметал» Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2014 року об 11 год....

Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства “Львівметал”

СТАТУТ Публічного акціонерного товариства “Львівметал”

Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Львівметал”