ПрАТ "Львівметал"

ПрАТ "Львівметал"

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Посадові особи та значні правочини Посадові особи     Report.pdf.p7s Повідомлення про інформацію      Report (1).pdf.p7s

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Львівметал», а саме на 26 квітня 2021 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у...

Річна інформація емітента цінних паперів ПрАТ “Львівметал” за 2020 рік

https://1drv.ms/u/s!Ars5wsuKJm9dzTZDNsjKLbqaRK7A                                                                                   https://1drv.ms/u/s!Ars5wsuKJm9dzTjZr8pDYd_mpjo6 https://1drv.ms/u/s!Ars5wsuKJm9dzTmPcq1S97-Unkd7 https://1drv.ms/w/s!Ars5wsuKJm9dzH9fwo-lAyN-00Zy     Додаток 38                                                                                                                               до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави...

Проведення загальних зборів акціонерів у 2021 році

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ» (місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1) Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які...

Річна інформація емітента цінних паперів ПрАТ “Львівметал” за 2019 рік

REPORT_01882373_2019.doc.p7s       report (1).xml;p7s   Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)                                               ...

Протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

ПРОТОКОЛ №1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ» (надалі – «Товариство»)         м. Львів ...

Протокол №2, позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Львівметал”

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 22.07.2019 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 1/22/07 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15 липня 2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у...

Проведення позачергових загальних зборів акціонерів 19 липня 2019 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ» (місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1) Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,...