ПрАТ "Львівметал"

ПрАТ "Львівметал"

Статут ПрАТ “Львівметал” (нова редакція) 2017 рік

Вид особливої інформації про емітента – про зміну типу акціонерного товариства

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Львiвметал” 2. Код за ЄДРПОУ 01882373 3. Місцезнаходження 79034, мiсто Львiв, Навроцького, будинок...

Підсумки голосування на черговий загальних зборах 21.04.2017р.

Протокол_ЛК_1 Протокол_ЛК_2 Протокол_ЛК_3 Протокол_ЛК_4 Протокол_ЛК_5

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента – значні правочини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

                                                                                                 Додаток 38                                                                                                                               до Положення про розкриття інформації емітентами                                                                                                                               цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)...

Проведення загальних зборів акціонерів у 2017 році

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ! Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівметал», код ЄДРПОУ 01882373, місцезнаходження: 79034, Львівська обл., м. Львів, вул....

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

  Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Загальні відомості 1....

Інформація для акціонерів

Інформація для акціонерів

  Публічна невідклична пропозиція для акціонерів Гільдіна Олега Ігоровича про придбання належних їм акцій У відповідності до статті 65 Закону...

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

                                                                                              Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)                                                                                              ...